Palex Medical SA

División Laboratorio
Jesús Serra Santamans

5. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CONTACT:

Mario Mesonero

+34 - 690 030 310    
www.palexmedical.com